INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

DETALLS DEL RESPONSABLE DE DADES

Responsable de Dades:
– Entitat: TALLERS PLANAS MARBÀ SL
– CIF de l’entitat: B65448805
– Adreça de l’entitat: C/ Santiago Rusiñol, 3 – 08262 – CALLÚS
– Correu electrònic de l’entitat: CONTACTE@TALLERS-PLANAS.COM
– Responsable de Dades: RAMON PLANAS
– Telèfon del Responsable de Dades: +34 93 836 01 53
– Correu electrònic del Responsable de Dades: ADMIN@TALLERS-PLANAS.COM

2 – FINALITATS

En compliment de les disposicions del Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, segons la relació que mantingueu amb nosaltres, ARTIK ONE GRUP SL tracta les dades que ens faciliteu amb una o diverses de les següents finalitats:

– Compra/venda de material
– Comunicació mitjançant les plataformes Google, Meta i Apple
– Coordinació d’activitats empresarials
– Enviament d’informació comercial de l’entitat per correu postal, correu electrònic o altres mitjans
– Enviament d’informació recíproca a través de la plataforma WhatsApp, sense que el Responsable pugui assegurar que aquesta plataforma prengui mesures de seguretat i realitzi tractaments en conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD
– Gestió comptable, administrativa, de facturació i cobrament
– Gestió comptable, administrativa, de facturació, cobrament i pagament
– Informació de les Cookies
– Prestar-vos un servei
– Realització d’enquestes
– Realització de comandes
– Recepció de la prestació d’un servei
– Tramitació d’pressupostos

3- TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les vostres dades es conservaran indefinidament. En cas que sol·liciteu la seva eliminació anticipada, feu-ho mitjançant l’exercici del dret de supressió. A més, les dades que, per raons legals, hagin de ser emmagatzemades per un temps necessari per complir amb normatives específiques seran bloquejades i només estaran a disposició de l’autoritat pública corresponent.

4- BASE LEGAL

La base legal per al tractament de les vostres dades és:

– Consentiment inequívoc
– Cumpliment de legislació
– Consentiment inequívoc

5- DESTINATARIS

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els següents casos:
– Administració tributària
– Bancs i entitats financeres
– Gestoria/Assessoria
– No comparteixo dades amb tercers
– Seguretat social

6- DRETS

Teniu dret a obtenir confirmació de si ARTIK ONE GRUP SL està tractant dades personals que us afectin o no.
També teniu dret d’accés a les vostres dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per raons relacionades amb la vostra situació particular, podeu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. ARTIK ONE GRUP SL deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També teniu el dret a la portabilitat de les dades i a retirar els consentiments prestats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitgeu exercir qualsevol dels vostres drets, podeu fer-ho a través dels enllaços proporcionats:

Per exercir el vostre dret de Supressió (Dret a ser Oblidat), feu clic aquí.

Alternativament, també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu postal a l’adreça següent: PLAÇA IMMACULADA, 2 – (08241) MANRESA, adjuntant una còpia del vostre DNI per assegurar la vostra identitat.

Recordeu proporcionar la màxima informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que feu servir per a l’acomiadat o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7- POLÍTICA DE COOKIES

Per conèixer les cookies que utilitzem al nostre lloc web, podeu accedir a la nostra Política de Cookies seguint aquest enllaç: Política de Cookies.