1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular TALLERS PLANAS MARBÀ, SL. La navegació pel lloc web de TALLERS PLANAS MARBÀ, SL. atorga la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. Vostè es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformista amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Vostè respondrà davant de TALLERS PLANAS MARBÀ, SL o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que puguin causar-li com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació.

2.IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

TALLERS PLANAS MARBÀ, SL., en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:
La seva denominació social és: TALLERS PLANAS MARBÀ, SL.
El seu CIF és: B65448805
El seu domicili social es troba a: C/ Santiago Rusiñol, 3 – (08262) CALLÚS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats a la política de privadesa. Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb TALLERS PLANAS MARBÀ, SL es consideraran eficaces, a tots els efectes, sempre i quan es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

3.CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, no obstant això, TALLERS PLANAS MARBÀ, SL condiciona l’ús d’alguns dels serveis oferts en el seu lloc web a la prèvia complimentació del corresponent formulari. Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a TALLERS PLANAS MARBÀ, SL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de EL TALLERS PLANAS MARBÀ, SL i a no emprar-los per, entre d’altres:
Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, estropear, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de TALLERS PLANAS MARBÀ, SL o de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals TALLERS PLANAS MARBÀ, SL presta els seus serveis. Intentar accedir a dades d’altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de TALLERS PLANAS MARBÀ, SL o de tercers i, si escau, extreure informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de TALLERS PLANAS MARBÀ, SL o de tercers. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. Recollir dades amb finalitat publicitària i enviar publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mitgii la seva prèvia sol·licitud o consentiment. Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra de la qual la propietat pertany a TALLERS PLANAS MARBÀ, SL, sense que puguin entendre’s cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de TALLERS PLANAS MARBÀ, SL, sense que pugui entendre’s que l’ús o l’accés al mateix li atorgui cap dret sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre TALLERS PLANAS MARBÀ, SL i el propietari del lloc web en què s’estableix, ni l’acceptació i aprovació per part de TALLERS PLANAS MARBÀ, SL dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a TALLERS PLANAS MARBÀ, SL. En tot cas, l’hipervincle únicament permetrà l’accés a la pàgina principal o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre TALLERS PLANAS MARBÀ, SL, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

TALLERS PLANAS MARBÀ, SL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

TALLERS PLANAS MARBÀ, SL exclou, en la mesura que permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena derivats de:
La impossibilitat d’accedir al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vices i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
La presència de virus o d’altres elements als continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a títol exemplificatiu, TALLERS PLANAS MARBÀ, SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, TALLERS PLANAS MARBÀ, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. TALLERS PLANAS MARBÀ, SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. TALLERS PLANAS MARBÀ, SL no es responsabilitza de l’establiment d’hipervínculs per part de tercers.

5.PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que vostè o un tercer considerin que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb TALLERS PLANAS MARBÀ, SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta. Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de TALLERS PLANAS MARBÀ, SL, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

6.PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense finalitat de validesa legal.